Kroppen min eier Jeg er en animert dokumentarserie som skal gi barn i 6-8 årsalderen kunnskap om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

Filmene er produsert av Bivrost film i samarbeid med Redd Barna

og NRK Super.


Redd Barna har laget et veiledningshefte knyttet til filmene, med gode råd om hvordan lærere og andre voksne kan snakke med barn om seksuelle overgrep. Serien er vist på NRK Supers temadager om Seksuelle Overgrep mot barn.


Målet med Kroppen min eier Jeg er at flere barn skal tørre å varsle om overgrep, og at alle barn skal få lære om egne og andres grenser.

Kroppen min eier Jeg-serien består av fire korte filmer (4 min) som skal gi barn grunnleggende kunnskaper om kropp, grenser og seksuelle krenkelser. Serien kan brukes i undervisning i barnehager og skoler. Mange voksne synes det er vanskelig å snakke med barn om dette, og er redde for å si ting feil. Med disse filmene slipper lærere å forklare det vanskeligste, det fortelles gjennom filmene i serien.

Bivrost Films regissører Trond Jacobsen og Marianne Müller fikk ideen til serien da de hørte en radioreportasje som sa at barn ikke varsler om seksuelle overgrep fordi de ikke aner hva et overgrep er. - Da slo samme tanke ned i oss samtidig, dette må vi gjøre noe med. Bivrost Film har jobbet med å skaffe finansiering til denne dokumentarserien over flere år, og vi er utrolig glade for at den nå blir gjort tilgjengelig for skoler og barnehager i hele Norge.

I arbeidet med både manus og filmene har Bivrost Film hatt med seg en bred faggruppe med høyt kvalifiserte fagfolk innen områdene seksualitet, pedagogikk, barn og overgrep.  

Faggruppa har gitt oss uvurderlige innspill, både på manus og på filmene. Seksuelle overgrep er en komplisert og mangefasettert tematikk, og det er derfor utrolig viktig at riktige tema blir formidlet på riktig måte. Faggruppa, Redd Barna og Bivrost Film har hatt gode diskusjoner om innholdet, og fordi vi alle har hatt ulike kompetansefelt har vi fått kvalitetssikret filmene fra mange ulike innfallsvinkler. De fire filmene forteller om ulike aspekter ved seksuelle overgrep, og vi anbefaler derfor at barn ser alle filmene. Det er også best hvis en voksen snakker litt med barna etter hver enkelt film.

Fordi barn liker historier, har vi valgt å formilde deler av innholdet gjennom personlige og engasjerende små, menneskelige fortellinger. Målet er at filmene skal være interessante for barn og se, samtidig som de gir dem viktig kompetanse. Filmene er konkrete, lette å forstå og lette å huske. - Det har vært helt essensielt for oss at serien ikke skal være skremmende for barna å se. Vi har hatt som mål at barn skal kunne se filmene alene. Men det er aller best hvis en voksen er med og ser filmene sammen med barn. Da kan de får svar på eventuelle spørsmål. I tillegg kan det føles trygt å ha en voksen tilgjengelig dersom tematikken skulle ha ekstra relevans for enkelte barn. 

Kroppen min eier Jeg er finansiert av NRK Super, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Ekstrastiftelsen og Viken Filmsenter.

Filmene har premiere på NRK Super 6. – 8. November 2017.

Nå er de tilgjengelige for undervisning i skoler over hele landet.                                        

Marianne Müller (regissør og manusforfatter), Trond Jacobsen (regissør og produsent) fra Bivrostfilm sammen med Stine Kühle-Hansen (leder av faggruppa og manusforfatter)

                                    
 
Hjem_BivrCom_2.htmlSe alle episodene på NRK Superhttp://tv.nrksuper.no/serie/overgrep/MSUE10003117/sesong-2/episode-2
Last ned Redd Barnas hefte for foreldre og lærerehttps://www.reddbarna.no/jegerher/verktoy/undervisning-til-barn-og-unge